Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
07-200 Wyszków ul.Centralna 10
tel./fax: (29) 74 302 70, 74 302 71
 
 
 
   
Witamy Państwa na internetowych stronach firmy.

 

Firma "Budmex" Sp. z o.o. w Wyszkowie od roku 1990 specjalizuje się w realizacji robót inżynieryjno-technicznych w zakresie :

· Budowy sieci wodoci±gowych zewnętrznych i wewnętrznych

· Budowy sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych, ci¶nieniowych wraz
z przepompowniami, przykanalikami

· Budowy sieci deszczowych

· Lokalnych oczyszczalni ¶cieków

· Stacji uzdatniania wody

· Nawierzchni dróg i chodników.Prace wykonujemy kompleksowo z odtworzeniem nawierzchni ulic, chodników i parkingów każd± technologi±, jak również kompleksowo roboty elektryczne.

 
 
 
 
 
Copyright © 04.2001 r.   CONNET